Styrelsearbete

styrelsearbete

En gemensam sak för många framgångsrika företag är att man har en kompetent styrelse som engagerat arbetar för att kontinuerligt utveckla företaget. En styrelse med rätt kompetens för företagets aktuella och unika behov är en värdefull tillgång. Detta innebär att styrelsens sammansättning måste ses som något dynamiskt, som bör förändras över tiden.

Med många års erfarenhet av operativt arbete som VD, COO och styrelsearbete i olika roller så kan jag bidra med värdefulla kunskaper till företag som har behov av kompetens inom strategi, verksamhetsutveckling, förändrings arbete och IT. Jag kan arbeta i rollen som invald i styrelsen eller som rådgivare med operativt ansvar att genomföra förändringsarbete.

Ta gärna kontakt med mig så ska jag berätta mer om vad jag kan bidra med för att utveckla ert företag.

Gör en intresseförfrågan