interimman

Om oss

Mitt namn är Kenny Thorén och det jag som är entreprenören och grundaren av Bizztool Consulting.

Jag har en bakgrund som företagsledare med internationell erfarenhet inom flera branscher och har varit verksam inom bl.a. försäljning, service och IT. Med drygt 15 års erfarenhet av ledarskap i olika positioner som VD, COO, IT chef, projektledare mm vet jag vilka utmaningar ett företag ofta möter men även vilka möjligheter som finns. Efter många års erfarenhet av ledarskap i kombination med förändringsarbete ville jag dela med mig av mina erfarenheter och startade därför Bizztool Consulting AB.

Vid större uppdrag som kräver mer resurser eller kompletterande kompetenser så samarbetar Bizztool med ett nätverk av utvalda partner som har lång praktisk erfarenhet av ledarskap i olika befattningar och är nischade inom olika specialistområden.

Läs gärna mer om vilka tjänster Bizztool erbjuder. Vill du veta mer om mina erfarenheterkan du läsa om dem i min konsultprofil på LinkedIn.