Interim Management

kennyInterim Management – kan enklast beskrivas som ett tillfälligt ledarskap, en chef att hyra helt enkelt.

Interim management är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att bemanna ett specifikt uppdrag eller tjänst som kräver kvalificerade kunskaperunder en begränsad tidsperiod.

Genom att hyra en chef får företaget en ökad flexibilitet och kapacitet för att hantera komplexa utmaningar och att genomföra förändringar.

 

Interim Management används i flera olika sammanhang som bland annat;
– Längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
– Leda projekt, implementera nya arbetsprocesser eller system.
– Leda förändringsarbete, expansion eller avveckling av en verksamhet.
– Företaget är till försäljning.

Oavsett behovet så kan uppdragsgivaren alltid förvänta sig att en Interims chef omgående kan medföra ett stöd och mervärde. Ofta så innebär Interim Management att man får en överkvalificerad person som kan överföra kunskaper och erfarenheter till organisationen, ett mervärde som sedan finns kvar i företaget även efter avslutat uppdrag.
Bizztool erbjuder Interim Management i roller som VD, COO, Försäljning & IT management

Ta gärna kontakt med mig så ska jag berätta mer om hur jag kan hjälpa till med tillfälligt ledarskap i ert företag.

Gör en intresseförfrågan