Tid för förändring?

tidforforandringAtt genomföra vissa förändringar i ett företag kan vara svårt även för de mest erfarna ledarna. Ibland kan det till och med vara svårt att se och förstå behovet av förändring. Ofta är den bästa lösningen att ta anlita extern kompetens för att göra en objektiv analys och bedömning. Det är dessutom enklare för en extern konsult att vara neutral och se till företagets bästa när man genomför förändringar, eftersom man inte är påverkad eller begränsad av intern företagspolitik.

 

Bizztool har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att genomföra framgångsrikt förändringsarbete inom olika områden. Genom att använda erfarenheter, kompetens, beprövade verktyg och metoder ser vi till att leda organisationer mot en hållbar och bestående förändring.

Här är några exempel på tjänster som Bizztool erbjuder inom Change Management
– Affärsmodellen- Kartläggning, visualisering, analys, förändringsarbete mm.
– Kartläggning, analys och förändring i specifika arbetsprocesser.
– Kommunikation och Ledarskap – Hur skapar man en företagskultur som uppmuntrar till engagemang, kreativitet och lojalitet?
– Expansion eller avveckling av verksamhet.
– Vid företagsförvärv och fusioner fungerar vi som en rådgivare alt deltar operativt i arbetet med uppköp och integration av det förvärvade företaget.
– Större förändringar inom IT t.ex. Outsourcing, eller byte av ERP & CRM system.

Gör en intresseförfrågan