AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

AffärsutvecklingÄven om det nu är drygt 150 år sedan Charles Darwin beskrev sin teori om arternas överlevnad, kan man idag göra liknelser med dagens företagsklimat. Att inse sitt behov av anpassning och förändring är en styrka som ofta leder till framgång. Det finns många anledningar till varför ett företag måste anpassa sig, men den främsta anledningen är att vår omvärld är i konstant förändring.  Företagen som inte ser denna förändring kommer att få allt svårare att konkurrera med företag som snabbt anpassar sig till de nya förutsättningarna.

Medellivslängden för ett företag på amerikanska S&P 500-listan har minskat från 50 till 20 år sedan 1960 och av de företag som fanns på Fortune 500-listan år 2000 är 40 % borta idag. Bedömningen är att av de företag som finns på Fortune 1 000-listan idag kommer 70 % att försvinna under de närmsta fem åren. [Edward E. Lauder and Christopher Worley (2006), Built to Change]

En Gallup undersökning [State of the Global Workforce 2013] visade att av världens anställda 2013 var endast 13 % engagerade i sitt arbete. Hela 24 % var destruktivt oengagerade och resterande 63 % var oengagerade och gjorde minsta möjliga i väntan på att få gå hem. I Sverige var det något bättre med 16 % engagerade, 12 % destruktivt oengagerade och 72 % oengagerade.

Det är här som Bizztool har sin styrka! Genom att arbeta med individen i centrum  skapar vi ett engagemang som har direkta samband med produktivitet och kvalitet.

Vi hjälper individer och organisationer med att se förändring som en naturlig del av vardagen. Vi har väldigt många exempel på framgångsrika insatser som hjälpt företag att ta nästa steg i sin utveckling. Läs gärna mer om vad vi kan hjälpa till med under respektive rubrik.

Gör en intresseförfrågan